Zoeken naar een bestand
alias l='ls -l --color=auto' maak een commando alias voor l (kleine letter L) snel een dir lijst.
ls -lrt Lijst met de laatste bestanden.
  find -name '*.[ch]' | xargs grep -E 'bestandsnaam' Zoek 'bestandsnaam' in de huidige dir en ondeliggende directories
  find -type f -print0 | xargs -r0 grep -F 'bestandsnaam' Zoek bestanden met als naam 'bestandsnaam' in de huidige dir en ondeliggende directories
  find -maxdepth 1 -type f | xargs grep -F 'bestandsnaam' Zoek bestanden met als naam 'bestandsnaam' in de huidige dir
  find -maxdepth 1 -type d | while read dir; do echo $dir; echo cmd2; done Proces elk item met meerdere commando's
 (in een lus (loop ) )
find -type f ! -perm -444 Vind bestanden niet leesbaar voor iedereen (all) (handig voor websites)
find -type d ! -perm -111 Vind directories niet leesbaar voor iedereen (all) (handig voor websites)
locate -r 'file[^/]*\.txt' Zoek cached index voor namen.
     
grep --color reference /usr/share/dict/words Markeer veel voorkomende reguliere expressies in het woordenboek