Status van een bestand

Tip 1. Status


Geeft de satistieken van een bestand, inode nummer(s), rechten, de grootte, eigenaar en goep van het bestand

# stat /etc/passwd

File: `/etc/passwd'
Size: 1563 Blocks: 8 IO Block: 4096 normaal bestand
Device: 801h/2049d Inode: 4065548 Links: 1
Access: (0644/-rw-r--r--) Uid: ( 0/ root) Gid: ( 0/ root)
Access: 2009-07-05 13:05:06.000000000 +0200
Modify: 2009-07-05 13:04:58.000000000 +0200
Change: 2009-07-05 13:04:58.000000000 +0200

Geeft de satistieken van een symboliclink, inode nummer(s), rechten, de grootte, eigenaar en goep van het bestand

# stat symbolic_link-bestand

bijvoorbeeld:
# stat test-sysmlink-passwd
File: `test-sysmlink-passwd' -> `/etc/passwd'
Size: 11 Blocks: 0 IO Block: 4096 symbolische koppeling
Device: 801h/2049d Inode: 1574875 Links: 1
Access: (0777/lrwxrwxrwx) Uid: ( 1000/ david) Gid: ( 1000/ david)
Access: 2009-09-09 21:54:47.000000000 +0200
Modify: 2009-09-09 21:54:34.000000000 +0200
Change: 2009-09-09 21:54:34.000000000 +0200

 


Tip 2. Soort bestand


Niet alle bestanden hebben een extensie, of de extensie hoeft niet overeen te komen met de inhoud.

# file bestandsnaam.ddd

bijvoorbeeld:
# file /etc/passwd
/etc/passwd: ASCII text

# file /bin/ps
/bin/ps: ELF 32-bit LSB executable, Intel 80386, version 1 (SYSV),
dynamically linked (uses shared libs), for GNU/Linux 2.6.15, stripped


NB: Bij alle bovenstaande commando's is een wildcard (*) in plaats van een bestandsnaam mogelijk