123HELPDESK

IT professionals voor ondernemers

Commandline tips
Postscript en PDF PDF Afdrukken

Tip 1. van ps naar PDF vs.


Om een postscript bestand naar pdf te converteren gebruik je ps2pdf

# pdf2ps filenaam.ps nieuwfilenaam.pdf

Om een pdf bestand naar een postscript bestand om te zetten

# pdf2ps filenaam.pdf nieuwfilenaam.ps

NB: nieuwfilenaam.xx kan je weglaten, pdf2ps maakt zelf filenaam.xx aan

Tip 2. pagina selecteren


Selecteren van even/ oneven pagina's

even pagina's:

# psselect -e document.ps document-evenpg.ps

oneven pagina's:

# psselect -o document.ps document-onevenpg.ps

Selectief pagina's selecteren:

# psselect -p1,2,3,10-20 document.ps document-selectie.ps

Pagina's in omgekeerde volgorde:

# psselect -r document.ps document-omgekeerdevolgorde.ps


 
Zoeken naar een bestand PDF Afdrukken
alias l='ls -l --color=auto' maak een commando alias voor l (kleine letter L) snel een dir lijst.
ls -lrt Lijst met de laatste bestanden.
  find -name '*.[ch]' | xargs grep -E 'bestandsnaam' Zoek 'bestandsnaam' in de huidige dir en ondeliggende directories
  find -type f -print0 | xargs -r0 grep -F 'bestandsnaam' Zoek bestanden met als naam 'bestandsnaam' in de huidige dir en ondeliggende directories
  find -maxdepth 1 -type f | xargs grep -F 'bestandsnaam' Zoek bestanden met als naam 'bestandsnaam' in de huidige dir
  find -maxdepth 1 -type d | while read dir; do echo $dir; echo cmd2; done Proces elk item met meerdere commando's
 (in een lus (loop ) )
find -type f ! -perm -444 Vind bestanden niet leesbaar voor iedereen (all) (handig voor websites)
find -type d ! -perm -111 Vind directories niet leesbaar voor iedereen (all) (handig voor websites)
locate -r 'file[^/]*\.txt' Zoek cached index voor namen.
     
grep --color reference /usr/share/dict/words Markeer veel voorkomende reguliere expressies in het woordenboek
 
Maak veel bestanden van willekeurige grootte PDF Afdrukken


$ for i in $(seq 1 1000); do let "size = ($RANDOM/100)"; \
dd if=/dev/urandom of=file-$i count=$size 2>/dev/null;done


 
Status van een bestand PDF Afdrukken

Tip 1. Status


Geeft de satistieken van een bestand, inode nummer(s), rechten, de grootte, eigenaar en goep van het bestand

# stat /etc/passwd

File: `/etc/passwd'
Size: 1563 Blocks: 8 IO Block: 4096 normaal bestand
Device: 801h/2049d Inode: 4065548 Links: 1
Access: (0644/-rw-r--r--) Uid: ( 0/ root) Gid: ( 0/ root)
Access: 2009-07-05 13:05:06.000000000 +0200
Modify: 2009-07-05 13:04:58.000000000 +0200
Change: 2009-07-05 13:04:58.000000000 +0200

Geeft de satistieken van een symboliclink, inode nummer(s), rechten, de grootte, eigenaar en goep van het bestand

# stat symbolic_link-bestand

bijvoorbeeld:
# stat test-sysmlink-passwd
File: `test-sysmlink-passwd' -> `/etc/passwd'
Size: 11 Blocks: 0 IO Block: 4096 symbolische koppeling
Device: 801h/2049d Inode: 1574875 Links: 1
Access: (0777/lrwxrwxrwx) Uid: ( 1000/ david) Gid: ( 1000/ david)
Access: 2009-09-09 21:54:47.000000000 +0200
Modify: 2009-09-09 21:54:34.000000000 +0200
Change: 2009-09-09 21:54:34.000000000 +0200

 


Tip 2. Soort bestand


Niet alle bestanden hebben een extensie, of de extensie hoeft niet overeen te komen met de inhoud.

# file bestandsnaam.ddd

bijvoorbeeld:
# file /etc/passwd
/etc/passwd: ASCII text

# file /bin/ps
/bin/ps: ELF 32-bit LSB executable, Intel 80386, version 1 (SYSV),
dynamically linked (uses shared libs), for GNU/Linux 2.6.15, stripped


NB: Bij alle bovenstaande commando's is een wildcard (*) in plaats van een bestandsnaam mogelijk 
Output redirectie PDF Afdrukken
Output redirection


ls > file - pipe output van commando ls naar bestand
ls >> file - pipe output van commando ls toevoegen aan bestaand bestand
ls 2> file - alleen indien er errors zijn output naar bestand
ls 2>&1 file - output van stdout en stderror naar bestand
ls > /dev/null 2>&1 - output van stdout en stderror naar prullebak 
<< Begin < Vorige 1 Volgende > Einde >>

Resultaten 1 - 6 van 6