123HELPDESK

IT professionals voor ondernemers

Commandline tips
Postscript en PDF PDF Afdrukken

Tip 1. van ps naar PDF vs.


Om een postscript bestand naar pdf te converteren gebruik je ps2pdf

# pdf2ps filenaam.ps nieuwfilenaam.pdf

Om een pdf bestand naar een postscript bestand om te zetten

# pdf2ps filenaam.pdf nieuwfilenaam.ps

NB: nieuwfilenaam.xx kan je weglaten, pdf2ps maakt zelf filenaam.xx aan

Tip 2. pagina selecteren


Selecteren van even/ oneven pagina's

even pagina's:

# psselect -e document.ps document-evenpg.ps

oneven pagina's:

# psselect -o document.ps document-onevenpg.ps

Selectief pagina's selecteren:

# psselect -p1,2,3,10-20 document.ps document-selectie.ps

Pagina's in omgekeerde volgorde:

# psselect -r document.ps document-omgekeerdevolgorde.ps


 
Zoeken naar een bestand PDF Afdrukken
alias l='ls -l --color=auto' maak een commando alias voor l (kleine letter L) snel een dir lijst.
ls -lrt Lijst met de laatste bestanden.
  find -name '*.[ch]' | xargs grep -E 'bestandsnaam' Zoek 'bestandsnaam' in de huidige dir en ondeliggende directories
  find -type f -print0 | xargs -r0 grep -F 'bestandsnaam' Zoek bestanden met als naam 'bestandsnaam' in de huidige dir en ondeliggende directories
  find -maxdepth 1 -type f | xargs grep -F 'bestandsnaam' Zoek bestanden met als naam 'bestandsnaam' in de huidige dir
  find -maxdepth 1 -type d | while read dir; do echo $dir; echo cmd2; done Proces elk item met meerdere commando's
 (in een lus (loop ) )
find -type f ! -perm -444 Vind bestanden niet leesbaar voor iedereen (all) (handig voor websites)
find -type d ! -perm -111 Vind directories niet leesbaar voor iedereen (all) (handig voor websites)
locate -r 'file[^/]*\.txt' Zoek cached index voor namen.
     
grep --color reference /usr/share/dict/words Markeer veel voorkomende reguliere expressies in het woordenboek
 
Status van een bestand PDF Afdrukken

Tip 1. Status


Geeft de satistieken van een bestand, inode nummer(s), rechten, de grootte, eigenaar en goep van het bestand

# stat /etc/passwd

File: `/etc/passwd'
Size: 1563 Blocks: 8 IO Block: 4096 normaal bestand
Device: 801h/2049d Inode: 4065548 Links: 1
Access: (0644/-rw-r--r--) Uid: ( 0/ root) Gid: ( 0/ root)
Access: 2009-07-05 13:05:06.000000000 +0200
Modify: 2009-07-05 13:04:58.000000000 +0200
Change: 2009-07-05 13:04:58.000000000 +0200

Geeft de satistieken van een symboliclink, inode nummer(s), rechten, de grootte, eigenaar en goep van het bestand

# stat symbolic_link-bestand

bijvoorbeeld:
# stat test-sysmlink-passwd
File: `test-sysmlink-passwd' -> `/etc/passwd'
Size: 11 Blocks: 0 IO Block: 4096 symbolische koppeling
Device: 801h/2049d Inode: 1574875 Links: 1
Access: (0777/lrwxrwxrwx) Uid: ( 1000/ david) Gid: ( 1000/ david)
Access: 2009-09-09 21:54:47.000000000 +0200
Modify: 2009-09-09 21:54:34.000000000 +0200
Change: 2009-09-09 21:54:34.000000000 +0200

 


Tip 2. Soort bestand


Niet alle bestanden hebben een extensie, of de extensie hoeft niet overeen te komen met de inhoud.

# file bestandsnaam.ddd

bijvoorbeeld:
# file /etc/passwd
/etc/passwd: ASCII text

# file /bin/ps
/bin/ps: ELF 32-bit LSB executable, Intel 80386, version 1 (SYSV),
dynamically linked (uses shared libs), for GNU/Linux 2.6.15, stripped


NB: Bij alle bovenstaande commando's is een wildcard (*) in plaats van een bestandsnaam mogelijk 
Maak veel bestanden van willekeurige grootte PDF Afdrukken


$ for i in $(seq 1 1000); do let "size = ($RANDOM/100)"; \
dd if=/dev/urandom of=file-$i count=$size 2>/dev/null;done


 
Test mail with telnet or netcat PDF Afdrukken

Test your mail server with telnet#netcat localhost 25


The mail server will prompt like following in the terminal so that you can use to type SMTP commands.

Trying 127.0.0.1...
Connected to mail.fossedu.org.
Escape character is '^]'.
220 localhost.localdomain ESMTP Postfix (Ubuntu)

Type the following code segment:


ehlo localhost
mail from: root@localhost
rcpt to: me@localhost
data
Subject: My first mail test

Hi,
Are you there?
regards,
Admin
. (Type the .[dot] in a new Line and press Enter )
quit

 
<< Begin < Vorige 1 Volgende > Einde >>

Resultaten 1 - 6 van 6